Who – Wie

dscn1641

(english below)

Steven Desanghere werd geboren in het begin van de jaren zeventig in het Westen van België.  Hij leeft momenteel in Gent en is gezegend met één geweldige dochter en verschillende diepe vriendschappen. Hij was de vorige jaren behoorlijk actief in onder meer het jeugd(circus)werk en diverse vormen van activisme en campagnevoeren voor een groener en rechtvaardiger wereld. Hij geeft vormingen, zet projecten op, coacht, faciliteert en bemiddelt in Vlaanderen en ver daarbuiten. Vooral in het Nederlands en het Engels, en soms in het Frans.

Hij is gepassioneerd door boeken, jongleren, zelfonderzoek, kritische pedagogie, bewegingsopbouw, gelijke kansen en de nimmer eindigende zoektocht naar het Geheime Leven van Groepen.

(english)

Steven Desanghere was born in the beginning of the seventies in the western corner of Belgium. He currently lives in Ghent and is blessed with one great daughter and several deep friendships. In recent years he was quite active in youth(circus)work and several movements for ecological and global justice.  He gives formations, puts op projects, coaches, facilitates and mediates. In Flanders and abroad. Mainly in Dutch and English, and sometimes also in French.

He has a passion for books, juggling, self-examination, critical pedagogy, movement building, equal chances, and for the neverending search towards the Secret Life of Groups.

dsc_1409