W(h)at

(english below)

Steven Desanghere geeft vormingen en lezingen, organiseert, faciliteert kleine en grotere groepen, coacht en bemiddelt.

Hij werkt met ngo’s, ambtenaren, jeugdwerkers, circuslesgevers,  onderwijzers, activisten, zelforganisaties, enz.

Qua vorming verdiept hij zich onder meer in de Kunst van het Leren, Groepsdynamica, Omgaan met conflicten in de groep, Diversiteit, Facilitatietechnieken, Circuspedagogie, Politisering, enz.

20160510_124547

Steven Desanghere educates, lectures, organises, facilitates small and larger groups, coaches and sometimes mediates.

He works with ngo’s, civil servants, youthworkers, circus teachers, school educators, activists, etc.

He educates around the Art of Learning, Group dynamics, Working with conflict in groups, Diversity, Faciliation techniques, Circus Pedagogy, Getting political, etc.